Розрахунки технології виробництва

Проект реконструкції передбачає кілька етапів, таких як:

  1. Вивчення існуючих приміщень та місцевих умов. Для цього наші фахівці виїжджають на підприємство, де проводять ретельні вимірювання геометричних параметрів приміщень, які планується використовувати. Вивчають будівельні особливості існуючих об'єктів і фіксують їх взаємне розташування. З'ясовують бачення замовником свого майбутнього підприємства.
  2. Попереднє планування. На цьому етапі, з урахуванням конкретних умов, розробляється кілька варіантів технологічних рішень виробництва свинини і проводиться приблизне планування розміщення технологічного обладнання, приблизна вартість вартість будівельних робіт, закупівля поголів'я свиней, на підставі яких проводиться попередня економічна оцінка прийнятих рішень і вибір остаточного варіанта майбутньої свиноферми.
  3. Розробка проекту. Етап включає детальний розрахунок технології, з визначенням точної кількості поголів'я на підприємстві, динаміки руху технологічних груп, розробкою раціонів годування, з урахуванням кормової бази господарства і плануванням проведення ветеринарних заходів. Для забезпечення оптимальної організації робіт на підприємстві розробляється циклограмма руху поголів'я. Під час розробки проекту нового підприємства проводиться вибір майданчика під забудову, планування розміщення основних і допоміжних приміщень і споруд, детальне планування розміщення устаткування в кожному з виробничих цехів. Важливим етапом співпраці є незаангажованість, незалежний від постачальників, об'єктивний в співвідношенні ціна-якість підбір технологічного обладнання для кожної з систем і підрозділів підприємства. На даному етапі можлива індивідуальна розробка устаткування для певних ділянок або систем підприємства.
  4. Техніко-економічні розрахунки і інвестиційний план. На підставі циклограми введення в експлуатацію приміщень комплексу розробляється детальний фінансовий план графік інвестицій з урахуванням технічних можливостей і фізіологічних особливостей тварин. Що дозволяє раціонально розподіляти кошти і планово вводити в експлуатацію структурних підрозділів свинокомплексу.

Cтруктура інвестицій

Структура операційних витрат

Структура інвестицій в підрозділи свинокомплексу

Рух коштів