Будівництво і реконструкція ферм "ПІД КЛЮЧ"

Метою якнайповнішого задоволення запитів клієнта ТОВ "Фрайт" може виконувати функції замовника-забудовника. До таких функцій, зокрема, відносяться:

  • Забезпечення проектно-кошторисної документації (готує спільно з проектно-вишукувальними організаціями завдання на розробку проектно-кошторисної документації, проводить її узгодження в установленому порядку, організовує в установленому порядку погодження та затвердження проектно-кошторисної документації і т.д.);
  • Фінансування, облік і звітність (оформляє у встановлені терміни договори підряду на капітальне будівництво з генеральним підрядником, веде бухгалтерський оперативний і статистичний облік, складає і подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності і т.д.)
  • Матеріально-технічне забезпечення (своєчасно передає підрядним організаціям обладнання, матеріали та апаратуру, які підлягають монтажу, із забезпеченням їх поставки на приоб'єктні склади, не допускає зберігання обладнання на складах понад нормативний термін і т.д.)
  • Освоєння будівельних майданчиків (бере участь в роботі комісії з вибору майданчиків для будівництва і т.д.)
  • Нагляд за будівництвом (контроль і технічний нагляд за будівництвом, забезпечує здійснення проектними організаціями авторського нагляду і т.д)
  • Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (представляє необхідні документи державної приймальної комісії по закінчених будівництвом об'єктів, передає для експлуатації закінчені будівництвом і введені в дію об'єкти тим підприємствам, на які в установленому порядку покладається їх експлуатація і т.д).
  • Здійснення технічного нагляду.

Для виконання всіх вищевказаних робіт ТОВ "Фрайт" володіє всіма необхідними допусками.

Реконструкція приміщень

  • Проведемо реконструкцію будь якої свиноферми. Розміщення технологічного обладнання відповідно до діючих норм і циклом руху стада. Весь спектр послуг від проектування свиноферми до запуску. Поставка якісного обладнання "під ключ". Досвід та рекомендації.